Κατάγματα Ώμου

Κατάγματα Ώμου

Κατάγματα Ώμου

 

Η ωμική ζώνη αποτελείται από τρία οστά:

  1. Ωμοπλάτη
  2. Βραχιόνιο
  3. Κλείδα

Η ωμοπλάτη με τη σειρά της αποτελείται από την ωμογλήνη (η οποία σχηματίζει την γληνοβραχιόνιο άρθρωση του ώμου καθώς αρθρώνεται με το βραχιόνιο), το ακρώμιο, τη κορακοειδή απόφυση και το σώμα – όλα εκ των οποίων μπορούν να εμπλακούν σε κατάγματα.

Τα κατάγματα ώμου είναι συνήθως αποτέλεσμα απλών πτώσεων στους πιο ηλικιωμένους ασθενείς. Επιπλέον μπορούν να συμβούν και λόγω πτώσης από ύψος στο σπίτι ή στο χώρο εργασίας και βέβαια από σοβαρά αθλητικά ή τροχαία ατυχήματα.

Η αντιμετώπιση είναι εντελώς εξατομικευμένη ανάλογα με τη παρεκτόπιση, περιοχή και τη προσωπικότητα του κατάγματος, τη σοβαρότητα του τραυματισμού των υποκείμενων ιστών (τενόντων/συνδέσμων) και μαλακών μορίων, τυχόν συνοδές βλάβες ή άλλα κατάγματα, καθώς και την ηλικία και τη φυσιολογία του κάθε ασθενή μεταξύ άλλων.

Ο Ιατρός Ιωάννης Πολυζώης θα σας εξηγήσει την ακριβή φύση του τραυματισμού και θα σας προτείνει τη πιο κατάλληλη θεραπεία σύμφωνα με όλα τα παραπάνω.

Οι θεραπευτικές επιλογές μπορεί να περιλαμβάνουν:

  1. Ακινητοποίηση με ειδική ανάρτηση, αναλγησία, παγοθεραπεία αρχικά και ένα ειδικό απλό πρόγραμμα φυσιοθεραπείας.
  2. Οστεοσύνθεση με ειδικές πλάκες, βίδες ή σύγχρονες τρίτης γενιάς ενδομυελικές ηλώσεις.
  3. Αρθροπλαστικές ώμου – Ανάλογα με το κάταγμα και τη φυσιολογία και ηλικία του ασθενούς πραγματοποιείται Ημιαρθροπλαστική (Αντικατάσταση μόνο της κεφαλής του βραχιονίου) ή Ανάστροφη Ολική Αρθροπλαστική.

Στον ασθενή με χρόνιο κάταγμα/εξάρθρημα του εγγύς βραχιονίου ή σε εκείνους με προϋπάρχουσα αρθρίτιδα ώμου ή ρήξεις τένοντα στροφικού πετάλου, η Ανάστροφη αρθροπλαστική προσφέρει ένα σαφώς ανώτερο λειτουργικό αποτέλεσμα σε σύγκριση με τις συμβατικές αρθροπλαστικές.

Ο Ιατρός Ιωάννης Πολυζώης αποτελεί τη πιο κατάλληλη επιλογή χειρουργού καθώς έχει πραγματοποιήσει επιτυχώς πολλές εκατοντάδες τέτοιες αρθροπλαστικές κατά τη διάρκεια της δεκαπενταετούς μετεκπαίδευσης, εξειδίκευσης και μόνιμης θέσης Διευθυντή στο Δημόσιο και Ιδιωτικό σύστημα υγείας του Λονδίνου.

Διαθέτει τη κατάλληλη τεχνογνωσία για την επιτυχή αντιμετώπιση οποιασδήποτε κάκωσης/κάταγμα γύρω από τον ώμο και άνω άκρο όσο απλό ή περίπλοκο και αν είναι αυτό.

Καλέστε μας για πληροφορίες και προγραμματισμό ραντεβού

2106862167 | 6970099060
Λεωφόρος Κηφισίας 56 & Δελφών, Μαρούσι