Εξάρθρημα Ώμου Αίτια, Συμπτώματα και Θεραπεία

Εξάρθρημα Ώμου: Αίτια, Συμπτώματα και Θεραπεία

Το εξάρθρημα ώμου αποτελεί μια αρκετά συχνή παθολογική κατάσταση και μπορεί να συμβεί εξαιτίας ενός ατυχήματος, όπως για παράδειγμα μια πτώση ή ένας τραυματισμός. Ο ώμος είναι μια άρθρωση, η οποία χαρακτηρίζεται από ένα μεγάλο εύρος κίνησης. Όταν όμως εξαιτίας ενός τραυματισμού, η κεφαλή του βραχιονίου μετατοπισθεί εκτός του κοίλου τμήματος, τότε συμβαίνει αυτό που ονομάζουμε  εξάρθρωση ώμου. Τα εξαρθρήματα ώμου μπορούν να προκαλέσουν έντονο πόνο, περιορισμένη κίνηση και απώλεια λειτουργίας της άρθρωσης.

 

Αίτια Εξαρθρήματος Ώμου

Τα εξαρθρήματα ώμου μπορεί να προκληθούν από διάφορες αιτίες. Οι κύριες αιτίες περιλαμβάνουν:

1. Τραυματισμός

Τα εξαρθρήματα ώμου συχνά συμβαίνουν ως αποτέλεσμα τραυματισμού. Ένας τραυματισμός που μπορεί να οδηγήσει στο συγκεκριμένο πρόβλημα είναι μια σοβαρή πτώση. Κατά τη διάρκεια της πτώσης, η κεφαλή του βραχιονίου μπορεί να αποκολληθεί από την ωμογλήνη, προκαλώντας εξάρθρημα. Επίσης, οι αθλητικοί τραυματισμοί, όπως οι παρατεταμένες κινήσεις ρίψης ή περιστροφής του ώμου, αποτελούν συνήθεις αιτίες τραυματισμού.  

2. Υπεξάρθρωση του ώμου

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το εξάρθρημα ώμου μπορεί να είναι προσωρινό και να επανέλθει στην αρχική του θέση. Αυτό ονομάζεται υπεξάρθρωση του ώμου. Κατά την υπεξάρθρωση, η κεφαλή του βραχιονίου μπορεί να αποχωρίζεται προσωρινά από την ωμογλήνη, αλλά στη συνέχεια επαναφέρεται στη θέση της. Αυτό μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ενός ατυχήματος ή μιας έντονης κίνησης του ώμου.

3. Αστάθεια του ώμου

Η αστάθεια του ώμου είναι μια κατάσταση όπου η κεφαλή του βραχιονίου και η ωμογλήνη δεν συνδέονται σωστά μεταξύ τους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εξαρθρήματα. Η αστάθεια του ώμου μπορεί να είναι πρωτογενής, όπου οι δομές του ώμου δεν αναπτύχθηκαν σωστά από τη γέννηση, ή δευτερογενής, όπου ο ώμος έχει υποστεί τραυματισμό που οδήγησε σε αστάθεια.

Συμπτώματα των εξαρθρημάτων ώμου

Τα εξαρθρήματα ώμου μπορεί να προκαλέσουν διάφορα συμπτώματα. Ορισμένα από τα κύρια συμπτώματα περιλαμβάνουν:

1. Πόνος

Ο πόνος είναι ένα από τα πιο κοινά συμπτώματα. Ο πόνος μπορεί να είναι έντονος και οξύς, και μπορεί να επηρεάζει την καθημερινή δραστηριότητα του ασθενούς.

2. Περιορισμένη κίνηση

Τα εξαρθρήματα ώμου μπορεί να περιορίσουν σημαντικά την κίνηση του ώμου. Ο ασθενής μπορεί να αντιμετωπίσει δυσκολία στο να σηκώσει το χέρι του, να το περιστρέψει ή να εκτείνει τον ώμο.

3. Απώλεια λειτουργίας του ώμου

Τα εξαρθρήματα ώμου μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια λειτουργίας του ώμου. Ο ασθενής μπορεί να αντιμετωπίσει δυσκολία στις καθημερινές δραστηριότητες, όπως το ντύσιμο, την προσωπική υγιεινή κλπ.

 

Θεραπείες

Το ποια θεραπευτική μέθοδος θα ακολουθηθεί εξαρτάται από τον τύπο και τη σοβαρότητα της εξάρθρωσης. Οι επιλογές θεραπείας περιλαμβάνουν:

1. Συντηρητική αγωγή

Σε περιπτώσεις μερικής εξάρθρωσης του ώμου ή υπεξάρθρωσης, η συντηρητική αγωγή μπορεί να είναι αρκετή για την ανάκτηση της λειτουργίας του ώμου. Η συντηρητική αγωγή μπορεί να περιλαμβάνει φυσικοθεραπεία, χρήση υποστηρικτικών επιδέσμων και αποφυγή δραστηριοτήτων που επιβαρύνουν τον ώμο.

2. Χειρουργική επέμβαση

Σε περιπτώσεις πλήρους αποκόλλησης του ώμου ή αστάθειας που δεν ανταποκρίνεται στη συντηρητική αγωγή, μπορεί να απαιτηθεί χειρουργική επέμβαση. Η χειρουργική επέμβαση μπορεί να περιλαμβάνει την επανατοποθέτηση της κεφαλής του βραχιονίου στην ωμογλήνη και τη σταθεροποίησή της με ειδικές τεχνικές και υλικά.

 

Συμπεράσματα

Τα εξαρθρήματα ώμου αποτελούν μια αρκετά συχνή παθολογική κατάσταση.  Στα αίτια περιλαμβάνονται ο τραυματισμός του ώμου, η υπεξάρθρωση και η αστάθεια του ώμου. Τα εξαρθρήματα ώμου μπορεί να προκαλέσουν πόνο, περιορισμένη κίνηση και απώλεια λειτουργίας της άρθρωσης. Η θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει συντηρητική αγωγή ή χειρουργική επέμβαση, ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης. Είναι σημαντικό να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια τόσο για μια ακριβή διάγνωση, όσο και για μια αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος.